wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » BEMER DAYS
Promocje
Producenci
Reklama
 • KASK
Kontakt

BEMER DAYS

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BEMER DAYS

1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Bemer days” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest sklep internetowy Arcus działający pod adresem www.arcus-konie.pl, prowadzony jest przez P.H.U. Arcus z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 1/1b, zarejestrowany jest jako podatnik podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 757-116-79-49, oraz posiada nr REGON 280079071, zwany dalej “Sklepem”. 

2. Termin i miejsce Akcji promocyjnej
Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym Arcus oraz internetowym www.arcus-konie.pl
Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 1.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. w godzinach pracy Sklepu. W sklepie internetowym www.arcus-konie.pl obejmuje okres od dnia 1.04.2022 r. od godziny 09:00 do dnia 31.05.2022 r. do godziny 23:59.

3. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

4. Zasady Akcji promocyjnej:
Akcją promocyjną objęty jest produkt BEMER HORSE SET (zwane dalej oddzielnie „Produktem”), dostępny w ofercie sklepu stacjonarnego Arcus i sklepu internetowego www.arcus-konie.pl.
Do otrzymania nagrody w ramach Akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania Akcji promocyjnej nabędą jednorazowo zestaw BEMER HORSE SET. 
Zakupów BEMER HORSE SET można dokonać wyłącznie:
- w sklepie stacjonarnym Sklep jeździecki Arcus, ul. Mazurska 1/1b, 10-517 Olsztyn
- drogą internetową, korzystając ze strony sklepu internetowego www.arcus-konie.pl lub
https://shop.bemergroup.com/pl_PL/sets/412300?partner=arcus

5. Wydanie nagród.
Nagrodą jest kod o wartości 500 zł, do wykorzystania w naszych sklepach. Zostanie dostarczony w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, po 14 dniach od momentu odebrania zestawu BEMER HORSE SET. Zakupów z wykorzystaniem kodu można dokonać w sklepie stacjonarnym Arcus oraz sklepie internetowym www.arcus-konie.pl
W przypadku rezygnacji lub zwrotu zakupu BEMER HORSE SET bon zostanie automatycznie anulowany.

6. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 • Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektorem Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@arcus-konie.pl
 • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bemer Days” na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bemer Days”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bemer Days” zgodnie z art. 28 RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bemer Days ” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.
 • Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
7. Postanowienia końcowe
Regulamin Akcji promocyjnej „Bemer Days” dostępny jest w sklepie Arcus oraz na stronie sklepu internetowego www.arcus-konie.pl
Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym www.arcus-konie.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych na stronie www.arcus-konie.pl zakładce: Regulamin.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu