Szukaj
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin Jesień z Horse Pilot

Regulamin Jesień z Horse Pilot

Regulamin konkursu „Jesień z Horse Pilot”
P.H.U. Arcus
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma P.H.U. Arcus z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 1/1b, zarejestrowany jest jako podatnik podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 757-116-79-49, oraz posiada nr REGON 280079071
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Arcus sklep jeździecki.
: https://pl-pl.facebook.com/arcussklepjezdziecki/
7. Konkurs trwa od 23.09.22 do 29.09.22 (godzina 23:50).
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.09.22 za pośrednictwem naszego
fanpage’a - https://pl-pl.facebook.com/arcussklepjezdziecki/
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/arcussklepjezdziecki/

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na:
 
  • Podaniu poprawnej odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe dotyczące marki Horse Pilot.
  • Polubieniu i udostępnieniu publicznie postu konkursowego Horse Pilot.
  • Zdobyciu największej ilości polubień pod prawidłowo udzieloną odpowiedzią.
11. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
12. Wygraną otrzyma ten kto uzyska największą ilość polubień pod prawidłowo udzieloną odpowiedzią na nasze pytanie konkursowe.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
16. Nagrodą w konkursie jest Horse Pilot butelka Bottle HP BOTL022.
17. Nagrodę można odebrać osobiście lub zostanie wysłana za pośrednictwem przesyłek InPost.
18. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 7.10.2022r po tym czasie Nagroda traci ważność.
19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@arcus-konie.
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Jesień z Horse Pilot.
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest P.H.U Arcus z siedzibą w Olsztynie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@arcus-konie.pl.
27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
Arcus sklep jeździecki.
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
 
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu